Personvern

Din informasjon vil aldri bli utlevert til en tredjepart.

Vi registrerer kun det mest nødvendige av informasjon, for å
kunne tilby deg våre tjenester i portalen.

Dette er en portal for Tannleger og/eller medarbeidere ved tannlegekontor,
vi må derfor godkjenne din registrering manuelt.